Usługi

Drukuj


Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu tłumaczeń uwierzytelnionych:maszyna2

 • aktów stanu cywilnego
 • aktów zgonu
 • aktów notarialnych
 • wyroków rozwodowych i innych
 • pełnomocnictw
 • zaświadczeń (np. o niekaralności)
 • umów
 • porozumień
 • dokumentów samochodowych
 • świadectw szkolnych, dyplomów, suplementów, indeksów
 • certyfikatów
 • atestów
 • wyciągów
 • patentów
 • wniosków
 • sprawozdań finansowych
 • świadectw pracy
 • referencji
 • dokumentów prawnych

  Specjalizujemy się również w tłumaczeniu:

  • stron www, prezentacji
  • korespondencji prywatnych i handlowych
  • dokumentacji związanej z zagadnieniem nieruchomości
  • umów handlowych
  • dokumentacji technicznych (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, katalogi)
  • informatyki (instrukcje oprogramowania)
  • dokumentów handlowych (foldery reklamowe, kontrakty, kosztorysy, umowy)
  • podań o pracę, listów motywacyjnych, CV
  • artykułów z prasy, Internetu
  • listów (zwykłych oraz elektronicznych), faxów
  • książek, magazynów

  Swoje usługi oferujemy nie tylko firmom ale również osobom prywatnym, dla których często tłumaczymy ulotki informacyjne, instrukcje obsługi maszyn, sprzętu AGD, urządzeń elektronicznych itp.

  Są wśród naszych tłumaczy również i tacy, którzy przetłumaczą dla Państwa listy do znajomych za granicą, czy przetłumaczą tekst filozoficzny.

  Jednostka rozliczeniowa za tłumaczenia

  Jednostką rozliczeniową jest jedna strona tłumaczenia, liczona wg ilości znaków wraz ze spacjami w dokumencie przetłumaczonym. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie: litery, znaki przestankowe, cyfry, itp. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 25 sierpnia 1986r.).

  • 1125 - tłumaczenia uwierzytelnione
  • 1800 - tłumaczenia zwykłe
  • za dodatkowy egzemplarz dokumentu uwierzytelnionego: 50% stawki za dany dokument,
  • Istnieje także możliwość indywidualnej negocjacji cen i terminów, przy założeniu stałej współpracy, bądź zleceń nietypowych.

  W naszej ofercie mamy również:

  • przepisywanie różnego rodaju tekstów z maszynopisu,rękopisu ora nagrania,
  • sprawdzanie i korektę prac, wypracowań i artykułów pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i stylistycznym
  • Oferujemy uproszczoną procedurę związana z zamawianiem i dostarczaniem tłumaczeń do Klienta. Tłumaczenia można zamawiać telefonicznie, pocztą elektroniczną, lub osobiście w naszej siedzibie.
   

  Ta strona używa COOKIE. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji.

  Akceptuję pliki COOKIES